lomitapide info

Lojuxta® (lomitapide) harde capsules Veiligheidsinformatie

website voor Nederland

Deze website is opgezet ter ondersteuning van het veilige en effectieve gebruik van Lojuxta in Nederland, door zorgverleners en patiënten te voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Hierdoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door bij uw arts melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel ervaart.

Vorige update: 18.10.2018