lomitapide info

Privacyverklaring

9 mei 2017

Amryt Pharmaceuticals DAC respecteert de privacy van de bezoekers van zijn websites en spant zich in om hun persoonlijke informatie op deze Site te beschermen.

Bindend karakter

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld, overgedragen, verwerkt, gebruikt en openbaargemaakt zoals in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

Beschrijving van de informatie die Amryt kan verzamelen en hoe deze wordt gebruikt:

Informatie die wordt verzameld over bezoekers van de Site

Amryt verzamelt alleen rechtstreeks persoonlijke informatie (d.w.z. informatie op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) als hierom wordt gevraagd en/of als u deze informatie op deze Site vrijwillig aan ons verstrekt. We kunnen de informatie gebruiken om op uw verzoeken te reageren, het niveau van onze dienstverlening en de inhoud van onze Site te verbeteren, uw mening over onze producten en diensten te vragen, uw sollicitatie in overweging te nemen, en voor onze eigen administratieve doeleinden en kwaliteitsborging.

Deze Site heeft niet tot doel en is niet ontworpen om kinderen jonger dan 18 aan te trekken. We verzamelen via deze Site niet bewust persoonlijke informatie van bezoekers in die leeftijdsklasse zonder de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Amryt verzamelt tevens automatisch (indien beschikbaar) informatie over uw browsertype en besturingssysteem, websites die u heeft bezocht voor of bezoekt na uw bezoek aan de Site, standaard serverlog-informatie en IP-adres (zie hieronder). Deze informatie wordt samengevoegd om gegevens te verzamelen zoals het totale aantal bezoeken aan onze Site, het aantal bezoekers van elke pagina van onze Site en de domeinnaam van de internetserviceproviders van onze bezoekers. Deze informatie, die samengevoegd blijft, wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers onze Site gebruiken, zodat we de Site en de diensten die we aanbieden kunnen verbeteren. We kunnen deze samengevoegde informatie ook delen met andere bedrijven binnen de Amryt Group en met andere externe partijen.

Gebruik van IP adressen

Een internetprotocoladres (IP-adres) is een combinatie van getallen die automatisch aan uw computer wordt toegewezen als u inlogt bij uw internetserviceprovider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat tijdens uw onlinesessie aan uw computer is toegewezen.

Amryt kan, of externe bedrijven die namens Amryt handelen kunnen, IP-adressen verzamelen voor systeemadministratie en om het gebruik van onze Site te analyseren. We kunnen IP-adressen ook gebruiken om gebruikers van onze Site te identificeren als wij vinden dat dit nodig is om naleving van de gebruiksvoorwaarden van de Site af te dwingen of om onze dienstverlening, Site of andere gebruikers te beschermen.

Cookies

Met cookies en soortgelijke technologie verzamelt Amryt informatie over uw gebruik van de Site. Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies (niet-permanente cookies) en permanente cookies. Sessiecookies slaan tijdelijk anonieme informatie over uw bezoek aan de Site op in het geheugen van uw computer. Het cookie wordt gewist als u uw browser sluit. Permanente cookies identificeren specifiek uw browser en slaan door de Site gevraagde informatie permanent op in het geheugen van uw computer.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?

Amryt wil alle commercieel redelijke middelen gebruiken om te zorgen dat uw persoonlijke informatie adequaat en in verhouding met de gevoeligheid van de informatie wordt beschermd. Amryt gebruikt verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking. We bewaren de persoonlijke informatie die u aan Amryt verstrekt bijvoorbeeld op computerservers met beperkte toegang die zich bevinden in gecontroleerde faciliteiten. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de persoonlijke informatie die u naar onze Site verstuurt niet garanderen. Het versturen van gegevens geschiedt op uw eigen risico. Hoewel we niet kunnen garanderen dat gegevens niet kwijtraken, niet worden misbruikt en niet worden veranderd, zullen we als we uw informatie hebben ontvangen alle commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke betreurenswaardige gebeurtenissen te voorkomen.

Het delen van persoonlijke informatie met derden

Amryt verkoopt of verhuurt geen persoonlijke informatie aan derden. Soms wordt voor de levering van ondersteunende diensten aan Amryt in verband met de Site echter van geselecteerde derden gebruikgemaakt, en deze partijen kunnen van tijd tot tijd uw informatie inzien om deze diensten aan Amryt te kunnen leveren. U kunt erop vertrouwen dat alle bedrijven die dergelijke diensten verlenen door Amryt worden verplicht te voldoen aan dezelfde normen ten aanzien van gegevensbescherming als Amryt en dat zij geen informatie voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken. Amryt verbiedt zijn dienstverleners in het bijzonder uw persoonlijke informatie voor hun eigen marketingactiviteiten te gebruiken.

In bepaalde bijzondere gevallen kunnen we uw persoonlijke informatie openbaar maken. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

  • als we reden hebben om aan te nemen dat het openbaar maken van deze informatie noodzakelijk is om personen te identificeren die u schade kunnen toebrengen of anderszins de rechten, het eigendom of de activiteiten van Amryt, andere gebruikers van deze Site of anderen die door dergelijke activiteiten zouden kunnen worden geschaad schade kunnen toebrengen of hinderen, of om contact op te nemen met deze personen of juridische stappen tegen hen te ondernemen
  • als we van mening zijn dat dit wettelijk vereist is of als reactie op een verzoek van wetshandhavingsinstanties in verband met een strafrechtelijk onderzoek, of civiele of administratieve overheden in verband met een lopende civielrechtelijke zaak of een lopend administratief onderzoek
  • in verband met een substantiële zakelijke transactie, zoals de verkoop van een productlijn of divisie, een fusie, samenvoeging, verkoop van activa of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

Persoonlijke informatie die op de Site wordt verzameld, kan worden verzonden naar en worden opgeslagen en verwerkt in het land waarin u woont of ieder ander land waar Amryt of zijn dochterondernemingen, onderaannemers of agenten faciliteiten exploiteren, met inbegrip van de Verenigde Staten en landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). U moet er tevens rekening mee houden dat uw informatie verwerkt kan worden in landen waar lagere normen gelden ten aanzien van gegevensbescherming dan in het land waarin u woont. Door gebruik te maken van de Site gaat u akkoord met de overdracht, verwerking of opslag van informatie buiten het land waarin u woont en buiten de EER. Amryt zorgt dat informatie die verzonden wordt naar een ander land dan het land waar u woont nog steeds behandeld wordt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Toegang

U heeft te allen tijde het recht uw persoonlijke informatie te updaten of corrigeren door schriftelijk contact met ons op te nemen, zoals aan het eind van deze Privacyverklaring wordt vermeld. U heeft wellicht op grond van uw lokale wetgeving het recht om de informatie die wij over u bezitten in te zien. Dit recht kan overeenkomstig deze wetgeving worden uitgeoefend. Aan het verzoek tot het inzien van informatie kunnen kosten verbonden zijn van 10 Britse pond ter compensatie van de kosten die wij maken om u de gegevens te verstrekken.

Links naar andere websites

Op deze Site kunnen af en toe links naar andere websites van Amryt en websites van derden worden getoond als service voor onze klanten. Deze Privacyverklaring is niet op die websites van toepassing. Als u een dergelijke website bezoekt, gaat u ermee akkoord dat Amryt niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze websites en niet direct of indirect aansprakelijk is voor (i) de manier waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan, (ii) de inhoud van deze websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle reclame, producten, goederen of andere materialen of diensten die op deze websites verkrijgbaar zijn, en (iii) het gebruik dat anderen van deze websites maken, en dat Amryt dit niet beoordeelt of goedkeurt.

Vergeet niet de juridische verklaring en privacyverklaring op elke website waarnaar u linkt te controleren voordat u persoonlijke informatie invoert.

Wijzigingen

We may occasionally update this Privacy Statement. If the changes we make are material, we also may post a notice on this Site. We encourage you to periodically review this Privacy Statement to stay informed about how we are helping to protect the personally identifiable information we collect. Your continued use of the Site constitutes your agreement to the Privacy Statement and any updates.

Neem contact op

Stuur eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken over deze Privacyverklaring naar: Amryt Pharmaceuticals Limited, Lakeside House, 1 Furzeground Way, Stockley park East, Uxbridge UB11 1BD, Groot-Brittannië.

Ontwerp en beheer van de website

Acom Healthcare Europe, 75 avenue Parmentier, 75011 Paris, France

Vorige update: 22.08.2017