lomitapide info

Patiënteninformatie

Lojuxta® (lomitapide) harde capsules informatiecentrum voor patiënten

Het is van belang dat u deze waarschuwingskaart altijd bij u draagt terwijl u onder behandeling bent. Laat deze kaart zien aan alle artsen en apothekers die bij uw behandeling betrokken zijn. 

 

Uw arts heeft u Lojuxta voorgeschreven.

Dit geneesmiddel is alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar voor volwassen patiënten met de erfelijke aandoening homozygote familiaire hypercholesterolemie (afgekort als HoFH).

Dit geneesmiddel wordt gebruikt in combinatie met een vetarm dieet en andere cholesterolverlagende behandelingen.

U heeft het patiëntenvoorlichtingsmateriaal over Lojuxta gekregen van uw arts. Lees de patiëntenbrochure nauwkeurig door voordat u Lojuxta inneemt.

U heeft ook een waarschuwingskaart voor de patiënt gekregen. Deze kaart moet u laten zien aan alle artsen en apothekers die geneesmiddelen aan u voorschrijven, leveren of u hierover adviseren. Daarbij gaat het ook over kruidenmiddelen en zonder voorschrift verkrijgbare geneesmiddelen. Dit is belangrijk, omdat zij moeten controleren dat de door hen geleverde genees- middelen veilig kunnen worden gebruikt samen met Lojuxta.

Voorlichtingsmateriaal voor patiënten

Neem contact op met uw arts voor meer informatie.

Bij gebruik van Lojuxta kunnen wisselwerkingen optreden met de volgende geneesmiddelen: 

  • CYP3A4-remmers

  • CYP 3A4-inductoren

  • Coumarine-anticoagulantia

  • Statines

  • P-gp-substraten

  • Oestrogeen-bevattende orale anticonceptiva ('de pil')

Klik hier om gedrukte exemplaren van bovenstaande documenten aan te vragen

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Hierdoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door bij uw arts melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel ervaart.

Vorige update: 16.06.2021

Nederlands