lomitapide info

Patiënteninformatie

Deelname aan het Lojuxta®▼ (lomitapide) harde capsules register

Er is een patiëntenregister opgezet om medische informatie te verzamelen over patiënten die worden behandeld met Lojuxta. Met zulk onderzoek kunnen we meer leren over de eventuele gevolgen van langdurig gebruik van Lojuxta. Als u meedoet aan dit onderzoek, hoeft u niet vaker naar uw arts en u hoeft ook geen extra onderzoeken te ondergaan. Uw arts zal u altijd behandelen op de manier die volgens hem of haar het beste is.

Het register is erg belangrijk. We verzamelen informatie over heel veel patiënten en ook langer achter elkaar dan we hebben gedaan bij het klinische onderzoek. Zo komen we meer te weten over de veiligheid en werkzaamheid van Lojuxta op de lange termijn, en dat is erg belangrijk.

We zouden graag willen dat alle patiënten die Lojuxta slikken, meedoen aan het register. Bespreek dit met uw arts. Ook hij of zij heeft de vraag gekregen om mee te doen aan het register. We verzamelen alleen informatie over u als u schriftelijk toestemming geeft om mee te doen. Aan de informatie die u geeft, kunnen wij niet zien wie u bent.

We hopen dat u wilt meedoen aan het onderzoek, maar als u dat niet wilt, maakt dat geen verschil voor uw behandeling. Als uw arts vindt dat Lojuxta het juiste geneesmiddel is voor u, blijft hij of zij u dit gewoon voorschrijven, en ontvangt u dezelfde zorg. 

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Hierdoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door bij uw arts melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel ervaart.

Vorige update: 21.08.2017

Nederlands