lomitapide info

Patiënteninformatie

Patiëntenbrochure

Dit document bevat belangrijke informatie over mogelijke bijwerkingen van Lojuxta® (lomitapide) harde capsules. Ook leest u in dit document wat u kunt doen om deze bijwerkingen te voorkomen en wat u moet doen wanneer u er last van hebt.

De volgende zaken worden besproken: 

  • Effect op de lever
  • Lojuxta en zwangerschap
  • Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen
  • Deelname aan het Lojuxta-register

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Hierdoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door bij uw arts melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel ervaart.

Vorige update: 16.06.2021

Nederlands