lomitapide info

Voor zorgverleners in Nederland

Observationeel wereldwijd evaluatieregister voor Lomitapide (LOWER) en Zwangerschapsregister (PER)

Bijwerkingen moeten telefonisch worden gemeld aan Amryt Pharmaceuticals DAC

via tel. : +44 1604 549 952 
of gratis tel. + 800 4447 4447

of per e-mail: 
medinfo@amrytpharma.com

Het patiëntenregister LOWER is opgezet om de veiligheid en werkzaamheid op lange termijn te beoordelen van behandeling met Lojuxta®▼ (lomitapide) harde capsules. Als een patiënt uit dit register zwanger wordt, wordt ze ook gevolgd in het Lojuxta-zwangerschapsregister.

Het LOWER-register en het zwangerschapsregister zijn een verplicht onderdeel van de vergunning voor het in de handel brengen die is verleend door de Europese Commissie, vanwege het belang dat wordt gehecht aan het verzamelen van gegevens over het langetermijngebruik van Lojuxta ter behandeling van deze zeldzame ziekte.

In het ideale geval bevat het LOWER-register gegevens over alle patiënten die worden behandeld met Lojuxta. Er moet daarom aan alle patiënten die hiervoor in aanmerking komen, gevraagd worden of zij willen deelnemen aan het register. Er moet duidelijk worden verteld aan de patiënten dat alle verzamelde gegevens geanonimiseerd worden.

Neem contact op met medinfo@amrytpharma.com voor verdere informatie en uw deelname.

 

 

 

 
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Hierdoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. We verzoeken zorgverleners om vermoede bijwerkingen te melden.

Vorige update: 21.08.2017