lomitapide info

Voor zorgverleners in Nederland

Lojuxta® (lomitapide) harde capsules Praktijkgids voor zorgverleners

Bijwerkingen moeten telefonisch worden gemeld aan Amryt Pharmaceuticals DAC

via tel. : +44 1604 549 952 
of gratis tel. + 800 4447 4447

of per e-mail: 
medinfo@amrytpharma.com

Er is voorlichtingsmateriaal opgesteld om zorgverleners en patiënten in te lichten over de risico's van behandeling met Lojuxta. Het is van wezenlijk belang dat u deze  documenten doorneemt met de patiënt voordat u Lojuxta voorschrijft, en dat u het patiëntenvoorlichtingsmateriaal aan de patiënten geeft.

Het materiaal bevat informatie over deze risico's en over hoe deze risico's beperkt kunnen worden:

  • Indicatie voor het gebruik van lomitapide

  • Gebruik van lomitapide

  • Gastro-intestinale bijwerkingen

  • Effecten op de lever

  • Interacties

  • Gebruik bij vrouwen die zwanger kunnen worden

  • Lomitapide observational worldwide evaluation registry (LOWER)

  • Checklist patiëntenadvies

Artsen die Lojuxta voorschrijven dienen dit voorlichtingsmateriaal én de samenvatting van de productkenmerken door te nemen.

Vorige update: 16.06.2021