lomitapide info

Voor zorgverleners in Nederland

Waarschuwingskaart voor de patiënt

HET IS VAN WEZENLIJK BELANG DAT PATIËNTEN DEZE KAART ALTIJD BIJ ZICH DRAGEN TERWIJL ZE ONDER BEHANDELING ZIJN MET LOJUXTA.

Het doel van deze waarschuwingskaart is om medische zorgverleners (zoals artsen, zorgverleners, tandartsen en apothekers) te informeren dat u Lojuxta®▼ gebruikt, voordat ze u iets voorschrijven, en dat Lojuxta en andere geneesmiddelen elkaars werking kunnen beïnvloeden. Daarbij gaat het ook over kruidenmiddelen en zonder voorschrift verkrijgbare geneesmiddelen.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Hierdoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door bij uw arts melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel ervaart.

Vorige update: 16.06.2021