lomitapide info

Voor zorgverleners in Nederland

Lojuxta® (lomitapide) harde capsules
Verkorte productinformatie (PI)

Bijwerkingen moeten telefonisch worden gemeld aan Amryt Pharmaceuticals DAC

via tel. : +44 1604 549 952 
of gratis tel. + 800 4447 4447

of per e-mail: 
medinfo@amrytpharma.com

Klik hieronder voor de huidige versie van de verkorte productinformatie voor Lojuxta.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Hierdoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. We verzoeken zorgverleners om vermoede ongunstige reacties te melden.

Vorige update: 30.03.2021