lomitapide info

Lojuxta® (lomitapid) kapsler sikkerhetsinformasjon - nettside for Norge

Denne nettsiden har blitt opprettet for å bidra til sikker og effektiv bruk av Lojuxta i Norge, ved å gi helsepersonell og pasienter viktig sikkerhetsinformasjon.

▼ Denne triangelen betyr at legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning til din lege.

Sist oppdatert: 29.11.2018 / Ref. 87010-12