lomitapide info

Pasientinformasjon

Lojuxta® (lomitapide) kapsler - Sikkerhetsinformasjon
for norske pasienter

Ved å gå inn på dette nettstedet bekrefter du at du er en pasient med HoFH som har fått forskrevet Lojuxta.

▼ Denne trekanten betyr at dette legemidlet er underlagt særskilt overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde eventuelle bivirkninger til legen din.