lomitapide info

For norsk helsepersonell

Lojuxta® (lomitapide) kapsler sikkerhetsinformasjon for norske helsepersonell

Ved å gå inn på denne nettsiden, bekrefter du at du er norsk helsepersonell.

 

▼ Denne triangelen betyr at legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning til din lege.

Tilgang til nettside for helsepersonell