lomitapide info

Lojuxta® (lomitapid) kapslar webbsida för säkerhetsinformation för Sverige

Denna webbplats har tillkommit för att stödja en säker och effektiv användning av Lojuxta i Sverige, genom att förse sjukvårdspersonal och patienter med viktig säkerhetsinformation.

▼ Denna triangel betyder att detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till din läkare.

Senast uppdaterad: 2018-11-29 / Ref. 87010-11