lomitapide info

Behandling av personuppgifter

9 maj 2017

Amryt Pharmaceuticals DAC respekterar integriteten hos besökare på företagets webbplatser och åtar sig att skydda deras personuppgifter på denna webbplats.

Bindande regler

Genom att besöka och använda denna webbplats samtycker du till insamling, överföring, bearbetning, användning och yppande av din till person identifierbara information enligt riktlinjer i ”Behandling av personuppgifter”.

Beskrivning av den information Amryt får samla in och hur den används:

Information som vi samlar in från besökare på webbplatsen

Amryt samlar direkt in till person identifierbar information (d.v.s. information genom vilken du kan identifieras, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress) enbart när vi ber om den och/eller du frivillig lämnar den till oss på denna webbplats. Vi kan använda informationen för att besvara frågor från dig, förbättra den service vi ger dig och innehållet på vår webbplats, ta reda på dina åsikter om våra produkter och vår service, överväga din ansökan om anställning samt för våra egna administrativa och kvalitetssäkringsändamål.

Denna webbplats är inte avsedd att eller konstruerad för att locka till sig barn under 18 års ålder. Vi samlar inte medvetet in information som är identifierbar till person från den åldersgruppen utan uttryckligt samtycke av förälder eller annan vårdnadshavare.

Amryt samlar också (där så är möjligt) automatiskt in information om din webbläsare och ditt operativsystem, webbplatser du besökt före och efter besök på vår webbplats, standardinformation för inloggning på server och IP-adress (se nedan). Denna information aggregeras för att samla in data såsom totalantalet besök på vår webbplats, antalet besökare på varje sida av vår webbplats samt domännamnen på våra besökares internetleverantörer. Vi använder denna information, som förblir i aggregerad form, för att förstå hur våra besökare använder vår webbplats, så att vi kan förbättra den och de tjänster vi erbjuder. Vi kan också dela denna aggregerade information med andra företag i Amryt-gruppen och med andra tredjepartsaktörer.

Användning av IP-adresser

En Internet Protocol (IP)-adress är en uppsättning siffror som automatiskt tilldelas din dator så fort du loggar in till din internetleverantör eller via din organisations Local Area Network (LAN) eller Wide Area Network (WAN). Webbservrar indentifierar automatiskt din dator utifrån den IP-adress som den tilldelats under din tid online.

Amryt eller tredjepartsföretag som handlar på uppdrag av Amryt kan samla in IP-adresser för systemadministration och analysera användningen av vår webbplats. Vi kan också använda IP-adresser för att identifiera användare av vår webbplats, när vi känner behov av att genomdriva användningsvillkoren för webbplatsen eller skydda våra tjänster eller andra användare.

Cookies

Amryt samlar information om din användning av webbplatsen med hjälp av cookies och liknande teknik. Det finns två slags cookies: session cookies (icke-bestående cookies) och bestående cookies. Session cookies lagrar i din dator tillfälligt information om ditt besök på webbplatsen. Informationen kan inte identifieras till person. Denna cookie raderas när du stänger din webbläsare. Bestående cookies identifierar din webbläsare och lagrar i din dators minne permanent den information som webbplatsen begär.

Hur vi skyddar din till person identifierbara information.

Amryt förbinder sig att med kommersiellt rimliga resurser säkerställa att din till person identifierbara information skyddas på lämpligt sätt och i proportion till hur känslig informationen är. Amryt använder olika säkerhetstekniker och -procedurer för att bidra till skyddet av din till person identifierbara information mot obehörig åtkomst, användning eller yppande. Till exempel lagrar vi den till person identifierbara information som du lämnar till Amryt på datorservrar med begränsad åtkomst som är belägna i bevakade utrymmen. Oturligt nog är överföring av information via internet inte helt säker. Även om vi vill göra vårt bästa för att skydda din till person identifierbara information, kan vi inte garantera säkerheten för all den till person identifierbara information som du överför till vår webbplats. All överföring sker på din egen risk. Medan vi inte kan garantera att inte förlust, missbruk eller förändring av data sker, gör vi så snart vi mottagit din information allt som är kommersiellt rimligt för att skydda mot sådana olyckliga händelser.

Delning av till person identifierbar information med tredje part

Amryt kommer inte att sälja eller låna ut till person identifierbar information till tredje part. Ibland anlitas emellertid tredje part för att stödja Amryt med service av webbplatsen, och sådana företag kan ibland ges tillgång till din information för att de ska kunna ge denna service till Amryt. Du kan vara förvissad om att Amryt av alla företag som ger sådan service kräver att de uppfyller samma krav på dataskydd som Amryt och att de inte utnyttjar denna information för egna syften. Speciellt tillåter inte Amryt sina serviceleverantörert att använda din till person identifierbara imformation i sina egna marknadsföringsaktiviteter.

I vissa speciella fall kan vi yppa din till person identifierbara information, nämligen under följande omständigheter:

  • när vi har skäl att tro att röjande av denna information är nödvändigt för att identifiera, kontakta och till lagföring anmäla någon som skulle kunna skada dig eller på annat sätt skada eller träda förnär Amryts rättigheter, egendom eller verksamhet, andra användare av denna webbplats eller någon annan som skulle kunna skadas av sådana aktiviteter
  • när vi anser att detta är i lag stadgat, eller som svar på krav från rättsvårdande myndigheter i samband med polisutredning eller civila eller administrativa myndigheter i samband med förestående civilmål eller administrativ utredning
  • i samband med större företagstransaktion, såsom försäljning av produktlinje eller avdelning, sammanslagning, konsolidering, försäljning av tillgångar eller i det osannolika fall företaget går i konkurs.

Till person identifierbar information som samlats på webbplatsen kan överföras till och lagras och bearbetas i ditt hemland eller annat land, där Amryt eller dess samarbetspartners, underleverantörer eller agenter har anläggningar, inklusive USA och länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Du bör också veta att din information kan komma att bearbetas i länder med sämre dataskydd än i ditt hemland. Genom att använda webbplatsen samtycker du till överföring, bearbetning och lagring av information utanför ditt hemland och utanför EES. Amryt kommer att säkerställa att information fortfarande kommer att behandlas enligt ”Behandling av personuppgifter”, om den överförs till annat land än ditt hemland.

Åtkomst

Du har rätt att när som helst uppdatera eller korrigera din till person identifierbara information genom att skriftligen kontakta oss på sätt som anges i slutet av ”Behandling av personuppgifter”. Du kan ha rätt att få tillgång till information om dig som lagrats enligt din lokala lagstiftning och kan förvaltas enligt sådan lagstiftning. Begäran om tillgång till information kan vara förenad med en avgift om 10 GBP för att täcka våra kostnader för att förse dig med detaljer om informationen.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan som en tjänst till våra användare ibland lämna länkar till andra webbplatser tillhörande Amryt eller tredje parts webbplatser. ”Behandling av personuppgifter” gäller inte för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka en sådan länkad webbplats, samtycker du till att Amryt inte är ansvarigt för tillgängligheten till sådana webbplatser och inte granskar eller rekommenderar dessa och inte, direkt eller indirekt, ska hållas ansvarigt för (i) hur dessa webbplatser behandlar din till person identifierbara information, (ii) innehållet på sådana webbplatser, inklusive (men inte begränsat till) annonsering, produkter, varor eller annat material eller tjänster som kan erhållas från sådana webbplatser och (iii) hur andra använder dessa webbplatser.

Se till att du på varje webbplats du länkar till kontrollerar den juridiska informationen och uppgifterna om behandling av personuppgifter, innan du överför någon till person identifierbar information.

Ändringar

Vi kan ibland uppdatera ”Behandling av personuppgifter”. Om de ändringar vi gör är betydelsefulla,kan vi också lämna ett meddelande härom på denna webbplats. Vi uppmanar dig att då och då gå igenom ”Behandling av personuppgifter” för att hålla dig informerad om hur vi bidrar til att skydda den till person identifierbara information vi samlar in. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär ett godkännande av ”Behandling av personuppgifter” och eventuella uppdateringar därav.

Kontakta oss

Frågor, kommentarer och önskningar avseende ”Behandling av personuppgifter” välkomnas och adresseras till: Amryt Pharmaceuticals Limited, Lakeside House, 1 Furzeground Way, Stockley park East, Uxbridge UB11 1BD, Storbritannien.

Webmastering and site development

Acom Healthcare Europe, 75 avenue Parmentier, 75011 Paris, Frankrike

Senast uppdaterad: 2017-07-19