lomitapide info

För patienter i Sverige

Lojuxta® (lomitapid) informationscenter för patienter

Genom att besöka denna webbplats bekräftar du att du är patient med HoFH som har ordinerats Lojuxta.

▼ Denna triangel betyder att detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till din läkare.